Антон Оруш

Scan-150118-0001

СЪДЪРЖАНИЕ:

35 години социалистическа радиоелектронна и съобщителна промишленост

Перспективи в развитието на съобщителната промишленост в НРБ

Съвременна организация на планиране и осигуряване на материално-техническо снабдяване в ДСО Респром

Увеличаване на дела на износа на ДСО Респром

Институтът по радиоелектроника – основно развойно звено в областта на радиоелектрониката и преносната съобщителна техника у нас

Състояние и перспективи на развитие на комутационната техника в НРБ

Развитие на битовата радиоелектроника в НР България

Из опита на ДСО Респром по някои въпроси на бригадната организация на труда

Икономическото развитие на ДСО Респром

Внедряването на съвременни технологии – основа за повишаване на качеството на изделията на ДСО Респром

Управлението и контролът на качеството в ДСО Респром

Влакнесто-оптични приемо-предавателни модули и системи за промишлено и локално приложение

Електронен абонатен комплект

Многоизходни импулсни преобразуватели

Безтрансформаторно импулсно захранване с гланванично отделяне от мрежата

Система за автоматична донастройка на честотата в телевизорите

Повишаване на надеждността на системи от паралелно работещи мощни усилватели

Изобретения

Нови изделия и материали

Информация

По света

Цветни реклами на ДСО Респром – нови разработки и изделия

Изтеглете – 12

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>