Антон Оруш

Ухааа! Българската 2000-тонна хидравлична преса!

Ухааа! Българската 2000-тонна хидравлична преса!

Ухааа! Българската 2000-тонна хидравлична преса!

,,Досега у нас дъната на вагони-цистерни, автоцистерни, парни котли, резервоари и др. или се внасяха от чужбина, или се огъваха на ръка в нашите заводи и по-специално — в Железопътния завод Георги Димитров — София. Ръчната изработка на дъната е много скъпа. Например дъно с диа­метър 3,400 мм се изработва от 6—7 работници в течение на 12 —14 часа, като за загряването на заготовките се из­разходват дневно към 4—5 тона дървени въглища и поло­вин тон нафта. Затова конструкторският отдел на Железопътния завод Георги Димитров начело с инж. Димитър Петков и ст. конструк­тора Георги Стоев и инж. Дойно Манолов си постави зада­чата да създаде такава преса. Въпреки трудностите (липса на опит, на машини и съоръжения за изготвянето на отдел­ните части на пресата и пр.) тя бе построена за година и по­ловина.

Новата хидравлична преса, монтирана в ковашко-пресовия цех на Котлостроителния завод Георги Кирков, е голямо и сложно съоръжение.

Тя тежи 230 т, висока е 10,5 м и има размери на основата 5 х 6 м. С тази преса ще се пре­соват ламаринени листове с дебелина до 25 мм, кръгли заготовки с диаметър до 3,400 мм, а правоъгълни — с размери 4,900 х 1,400 мм или 4,000 х 3,600 мм.

Максималният натиск на пресата е 2,000 т при наля­гане в цилиндрите 250 кг/см2. Максималният й ход е 1,400 мм, като разстоянието между двете работни плоскости е 2,800 мм.

Загряването на подлежащите на пресоване заготовки ще става не с дървени въглища, а в специална мазутна пещ, от която те ще се придвижват до пресата по ролгангов път. Общо процесът от загряването на заготовката до пресоването й в дъно ще трае около 2 часа, при това с голям икономически ефект и далеч по-добро качество. Това е особено важно за тънкостенните дъна, които лесно пре­гарят.

При ръчната изработка средно на месец се огъват от 70 до 80 дъна. След пускането на пресата в редовна екс­плоатация тази продукция ще се изработва само за 8 часа.

Изработката на пресата у нас струва два пъти по-евтино, отколкото ако бе закупена от чужбина.“

–-

Източник: сп. Наука и техника за младежта 7-1962

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>