Антон Оруш

Цифров волтметър ВС1

Цифров волтметър ВС1

Цифров волтметър ВС1

Цифровият волтметър ВС1 е измервателен уред,  предназначен за работа в отделите по технически контрол на производствените предприятия, в научно-изследователските институти, във ВУЗ-овете и лабораториите.

Изцяло транзисторизиран прибор..

Техническите му характеристики можете да вземете оттук:

Цифров волтметър Cifrov voltmetar

Цифров волтметър Cifrov voltmetar

Производител – завод Електроика София; изнасян за СССР и ГДР.

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>