Антон Оруш

[1933] Двуламповъ апаратъ съ два пентода (схема)

Тази схема с прелестната характеристика ,,за направо от мрежата“ намерихме в списание Наука и живот от 1933 г.

,,Кондензаторитѣ могатъ да бѫдатъ съ твърдъ диелектрикъ. Можете сами да си приготвитѣ бубинитѣ, които са три…“

Продължете да четете:

[1933] Двуламповъ апаратъ съ два пентода (схема)

[1933] Двуламповъ апаратъ съ два пентода (схема)

двулампов-приемник-пентоди

двулампов-приемник-пентоди


двулампов-мрежов-приемник

двулампов-мрежов-приемник

Цялата статия като DjVu – dvulampov-aparat-dva-pentoda

Както сами разбирате, има и уловка – накрая е указана и необходимостта от изправителна лампа, с което приемникът всъщност става всичко трилампов.

Друга схема на двулампов мрежов приемник на основата на лампата EL84 можете да откриете в ето тази книга – http://www.sandacite.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2-%D0%BC/

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>