Антон Оруш

[1935] Какъ си построихъ самъ радиоапаратъ

[1935] Какъ си построихъ самъ радиоапаратъ

[1935] Какъ си построихъ самъ радиоапаратъ

,,Бубината си приготвихъ така. На единъ дървенъ цилиндъръ съ диаметър 4 см и височина 8 см навихъ дебела хартия, която после слѣпихъ. Извадихъ дървения цилиндъръ и оставихъ мукавения“.

радиолюбителски-приемници-схеми

радиолюбителски-приемници-схеми

Прочетете скенираните страници и ще разберете дали накрая ,,лампата е започнала да свети“ и кои кондензатори трябва да се въртят.

Facebook страница на сайта – https://www.facebook.com/sandacite

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>