Антон Оруш

[1935] Наредба-законъ за радиото

[1935] Наредба-законъ за радиото

[1935] Наредба-законъ за радиото

Пред Вас  е нормативният акт, обнародван на 26. януари 1935 г. в Държавен вестник, с който радиоразпръскването става държавна собственост и монопол. Подписан е от цар Борис ІІІ на 25. януари същата година.

Досега този изключително интересен документ (както и други стари закони и ост. нормативни актове) не беше публикуван в Интернет и затова се усещаме длъжни да го сторим ние. Най-горе са първите две страници, а надолу следващите.

радиоразпръскване

радиоразпръскване

радиото-държавен-монопол

радиото-държавен-монопол

закон-за-радиото

закон-за-радиото

история-радио-софия

история-радио-софия

родно-радио-история

родно-радио-история

Що се отнася до първия български Закон за радиото, той е приет от Народното събрание още през 1927 г., като дотогава радиоразпръскванията са били забранени. В края на същата 1927 г. в България са регистрирани първите 400 радиоприемника. 

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>