Антон Оруш

[1936] Радио по проводници

[1936] Радио по проводници

[1936] Радио по проводници

Статията е посветена на ,,различнитѣ употрѣбления на жичната телефония„, била тя  в л а к о в а  или  ц е н т р а л о в а.

Списание Наука и живот, 1935 г.

радиопредаване-и-радиоприемане-физика

радиопредаване-и-радиоприемане-физика

,,Единъ от начинитѣ за отстраняване поне на часть отъ смущенията е използуването на градската осветлитѣлна мрежа за радиопредаване отъ радиостанцията. За такова предаване трѣбва антената на радиопредавателя да се съедини чрезъ проводникъ съ градската мрежа„.

радиопредаване-и-радиоприемане

радиопредаване-и-радиоприемане

Още подобни публикации можете да откриете в нашата Фейсбук страница – https://www.facebook.com/sandacite


Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url