Антон Оруш

[1937] Вакарелъ – новиятъ мощенъ радиопредаватель

Тази статия от списание Наука за всички 4-VІ (1937) е  изцяло посветена на откриването на най-мощния радиопредавател Вакарелският – съществувал и изпълнявал вярно службата си до началото на тази година.

рпс-вакарел

рпс-вакарел

Нека се пренесем назад във времето. На всяка изображение кликайте по веднъж и после още веднъж, за да го видите в естествена големина.

радио-софия

радио-софия

Контролни уреди, изправители и предавателни стъпала:

история-радиото-българия

история-радиото-българия

Първото електрическо стъпало произвежда съвсем малко електрическа енергия – само колкото е нужно да възбужда следващото:

радиопредавател-вакарел

радиопредавател-вакарел

Радиостанцията е проектирана и построена от германски специалисти на Telefunken. На 17 ноември 1937 г. са осъществени първите пробни предавания, а на 8 декември същата година се състои официалното отриване и започва редовната експлоатация на станцията. С началото на излъчванията от Вакарел, в Европа започват ясно да се чуват емисиите на Радио София, излъчвани на вълна 352.9 м / 850 KCs с мощност 100 kW.

Във второто и третото стъпало колебанията се усилват:

модулация-напрежение-решетка

модулация-напрежение-решетка

св-предаватели

св-предаватели

Антената на този предавател, тип Blaw-Knox, е истинско техническо чудо за времето си. Тя има ромбоидна форма, висока е 215 метра и тежи 130 тона, като е укрепена с четири железни обтегача. От този тип в България има още една антена – в Стара Загора – също построена през 1936 г., но от унгарската фирма Standart. В Европа са останали само още две такива антени – по една в Англия и Унгария.

Последното стъпало се състои от 4 големи предавателни лампи, 2 от които запасни:

лампов-предавател

лампов-предавател

лампов-предавател-1

лампов-предавател-1

За да се избегне обратното влияние на антената върху предавателя, тя е построена на 100 м вън от него:

трептящ-кръг

трептящ-кръг

Щом вратата на помещенито с предавателните стъпала се отвори, предавателят автоматично спира работа с цел предотвратяване на злополуки:

радио-софия-предаватели

радио-софия-предаватели

Мачтата на антената има вретенообразна форма:

вец-мала-църква

вец-мала-църква

Захранването става от ВЕЦ Мала Църква:

радиопредавателна-техника

радиопредавателна-техника

Основата на мачтата на антената в РПС Вакарел:

мачта-антена-вакарел

мачта-антена-вакарел

Отоплението на VІ стъпало става с обикновен променлив ток:

живачен-токоизправител

живачен-токоизправител

Живачните токоизправители в радиопредавателната станция:

първият-български-радиоприемник

първият-български-радиоприемник

В предавателното помещение се преработва близо 600 конски сили енергия:

радиопредавателни-устройства

радиопредавателни-устройства

Ако желаете да изтеглите цялата статия в DjVu ето линк – rps-vakarel

One Comment

  1. Стефан Димитров
    Стефан ДимитровОтговор
    28.09.2016 at 11:57

    Прочетох с огромен интерес сканираната книжка на инж. Иван Ганчев. Макар и да се интересувам от история на радиото, предимно морското радио, не знаех никакви подробности за този уникален радиопредавател.
    Особено се впечатлих, че през 1937 г. са работили с мощни усилватели на модулирани трептения – нещо, което никога не е било тривиална задача. Също така ми беше много интересно, че резервните мощни радиолампи са се превключвали само с един ключ (е, разбира се вероятно с много лампова електроника и електромеханични уреди – но все пак). Използването на коаксиален кабел за захранване на антената също е много модерно тогавашно решение. Хубавата снимка, която показва изолатора на антенате е безценна. Поздравления за изследователската работа по отношение на историята на радиото.

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url