Антон Оруш

[1939] Документи и такси за радиоабонаментъ

От този документ можем да се осведомим какви са били таксите, които са заплащали радиослушателите в Царство България за притежавания от тях радиоприемник, за откриване на радиокурсове, за ремонт на радиоапарати, за търговия с радиоапарати и т.н.

[1939] Документи и такси за радиоабонаментъ

[1939] Документи и такси за радиоабонаментъ

Категориите са били две – домашно и обществено ползуване на апарата. В първата попадат:

Кристален детектор

1-, 2-, 3-лампов радиоапарат

4- и повече лампови радиоприемници

Втора категория включва:

1-, 2-, 3-лампови радиоприемници

4- и повече лампови радиоприемници

,,считани без лампите за токоизправление“.

кристален-детектор

кристален-детектор

Ролята на търговеца или препродавача на радиоапарати:

стари-радиоапарати-цена

стари-радиоапарати-цена

Удостоверение за правотъргуване с радиоапарати и части:

радиочасти

радиочасти

Удостоверение за радиомонтьорство:

радиолюбители-книги

радиолюбители-книги

история на-радиолюбителството-в-българия

история на-радиолюбителството-в-българия

Отчетност и документи:

документи-за-радиолюбител

документи-за-радиолюбител

Какво се прави при радиосмущения:

радиосмущения

радиосмущения

Какво се случва,когато се използува радиоапарат без позволително или се замени с друг, по-мощен, без разрешение:

актове-за-нарушение

актове-за-нарушениеСподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>