Антон Оруш

[1939] Радиопредавателят във Варна

[1939] Радиопредавателят във Варна

[1939] Радиопредавателят във Варна

Тези снимки виждаме за пръв път.

,,Въ залата на отдѣлни табла сѫ инсталирани: съединителитѣ на линиитѣ, идващи отъ студиото, преусилватель, осилаторъ-кристалъ, загрѣванъ отъ постоянна температура съ автоматично регулиране, и светлинна контрола“.

радиостанции-варна

радиостанции-варна

А ето я и апаратната зала на Радио Варна през 1939 г.:

история-на-радио-варна

история-на-радио-варна

,,На усилвателното табло личатъ един главенъ усилвателъ, три микрофонни усилвателя, единъ приемникъ за контролиране предаването“.

история-на-радио-варна-1

история-на-радио-варна-1


Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url