Антон Оруш

[1939] Радио София – репортажна кола

[1939] Радио София - репортажна кола

[1939] Радио София – репортажна кола

Тази малко известна снимка попадна в ръцете ни, а под нея има описание как точно работи ,,специалниятъ автомобилъ“:

история-на-радио-софия

история-на-радио-софия

Вижда се надписът ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НА ПОЩИТѢ, ТЕЛЕГРАФИТѢ И ТЕЛЕФОНИТѢ.

Следващите няколко публикации ще бъдат също така посветени на историята на българското радио.

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url