Антон Оруш

[1939] Цѣни на реклама въ Радио София

Рекламата в медите винаги е струвала пари. В този документ ще ви покажем две неща:

  • колко добре са осъзнавали важността на радиорекламата българските журналисти от 30-те години

  • каква е била цената на радиорекламата за рекламодателите

Приятно четене!

[1939] Цѣни на реклама въ Радио София

[1939] Цѣни на реклама въ Радио София

Рекламата е можело да бъде както инцидентна, така и абонаментна:

радио-реклама-цени

радио-реклама-цени

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url