Антон Оруш

 [1940] Въ студиото на Радио София

[1940] Въ студиото на Радио София

[1940] Въ студиото на Радио София

Тази статия ще ни отведе в студиото на Радио София, така, както то е изглеждало през 1940 г.

,,Отъ микрофона електрическитѣ трептения преминаватъ по кабела въ апаратната стая, тамъ се усилватъ и стигатъ до командната маса. Следъ това се изпращатъ по подземна линия отъ София за Вакарелъ„.

история-на-българското-радио

история-на-българското-радио

,,Въ голѣми шкафове, като въ библиотека, сѫ наредени 14 000 грамофонни плочи, отъ които 14 пълни опери“.

история-на-радио-софия

история-на-радио-софия

,,За предаване на грамофонна музика отъ студиото, въ концертнитѣ зали има една грамофонна маса, съ по два металични диска, които се движатъ отъ електрични моторчета„.

история-на-радиото-в-българия

история-на-радиото-в-българия

Източник: списание Наука и живот, г. ХІІ, кн. 9 (1940)

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url