Антон Оруш

[1940] Радиометрономъ (схема)

[1940] Радиометрономъ (схема)

[1940] Радиометрономъ (схема)

,,Единъ добъръ метрономъ можемъ лесно да си направимъ отъ радиоприемникъ. Той ще може да чука сто и повече пъти въ секунда, а ако потрѣбва – и веднажъ въ минута“.

,,Необходимо е сѫщо така на гитерния блоковъ кондензаторъ да се постави другъ отъ около 10 000 см. Практически първиятъ може да бъде замененъ отъ другия“.

Още интересни схеми и  технически решения можете да откриете споделени и на нашата Facebook страница – https://www.facebook.com/sandacite


Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>