Антон Оруш

[1942] Български металотърсач

1942-Български-металотърсач

1942-Български-металотърсач

Във вестник Радио-свят от 1942 г. четем следната дописка:

Български металотърсачи Balgarski metalotarsachi

Български металотърсачи Balgarski metalotarsachi

А, разбира се, в съвремието съществуват много по-усъвършенствувани български металотърсачи. :)

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url