Антон Оруш

[1951] Първият български тролейбус

[1951] Първият български тролейбус

[1951] Първият български тролейбус

Той се нарича ТБ-51 е произведен през 1951 г. в завод Шести септември.

Тук виждате поне два такива да се разхождат по ул. Кракра в Центъра. :) Даже, ако се вгделате долу на предната броня, ще видите емблемата ТБ 51, съставена от две преплетени букви и числото 51 под тях.

Първият български тролейбус

Първият български тролейбус

Направен е по образец на съветския МТБ-82.

Български тролейбуси Balgarski troleybusi

Български тролейбуси 

Ето и още една негова снимка от германска картичка:

Български тролейбус Balgarski troleybus

Български тролейбус 

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>