Антон Оруш

[1951] Първият български тролейбус

[1951] Първият български тролейбус

[1951] Първият български тролейбус

Първият български тролейбус ТБ-51 е произведен през 1951 г. в завод Шести септември.

Направен е по образец на съветския МТБ-82.

Български тролейбуси Balgarski troleybusi

Български тролейбуси Balgarski troleybusi

Ето и още една негова снимка от германска картичка:

Български тролейбус Balgarski troleybus

Български тролейбус Balgarski troleybus

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url