Антон Оруш

[1958] Първата българска акумулираща печка

[1958] Първата българска акумулираща печка

[1958] Първата българска акумулираща печка

Първата българска акумулираща печка е произведена през 1958 г. в завод Елпром Варна.

Акумулиращата печка предназначена за отопляване на поме­щения до 60 куб. м. Осигурява стайна температура около 15-20 градуса при външна температура -5 градуса. Акумулиращата печка е ус­тройство, в което през нощта се на­трупва топлина. Както е извест­но, електрическата енергия, консуми­рана през нощните часове, е по-евти­на. През деня печката се изключва от електрическата мрежа и започва да отдава набраната топлина на стаята. Как се постига това?

Във външния кожух на печката е поста­вен втори вътрешен кожух. Простран­ството между двата кожуха е запъл­нено със стъклена вата, която е много добър топлинен изолатор. Вътре в работното пространство са поставени 8 керамични масивни блока, в които има врязани канали. В каналите на всеки блок е поставен по един жичен спирален нагревател от 750 вата. Когато вечер печката се включи към електрическата мрежа, произведената в нагревателите топлина се натрупва в керамичните блокове. Разсеяната навън топлина е много малка, поради добрата топлинна изолация от стък­лена вата. До сутринта в блоковете се натрупва топлина, достатъчна за ото­пляване на стаята през целия ден. Ко­гато трябва да се използва печката, се отварят две отверстия на кожу­ха — едното на горния капак, с кла­па, а друго на дъното, с регулиру­ем шибър.

Ето схемата на акумулиращата печка:

Акумулираща печка схема akumulirashta pechka shema

Акумулираща печка схема akumulirashta pechka shema

Печката има мощност 4500 вата, ном. напрежение 220 волта, тристепенен регулатор на мощността.

Теглото й е 270 кг, размери 1000 х 505 х 685. За седемчасово зареждане акумулира 22 000 килокалории топлина и има 0,7 коефициент на акумулиране.

С устройството на тази акумулираща печка можете да се запознаете на долната фигура:

Акумулираща печка Akumulirashta pechka

Акумулираща печка Akumulirashta pechka

Когато печката се закупува от магазина, тя се доставя празна, без керамичните блокове.


Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url