Антон Оруш

Първата българска ел. готварска печка, пусната в широко производство (вероятно 1958 г.), e ПГЕ 2:

По едно и също време с нея е произвеждана и ПГЕК 2. Тя има еднакви характеристики с ПГЕ-то, но разликата е наличието й на сушилна камера под фурната. Моделът е от 1958 г. ПГЕ – Печка Електрическа готварска. + К – Камера – има се предивд камерата за сушене на посудата – вратичката под фурната.

На практика можем да кажем, че това е първата българска пълнофункционална готварска печка, тъй като притежава доста елементи, присъщи и на съвременните такива – 2 котлона, фурна с 2 реотана, сушилна камера под фурната.

първата-българска-готварска-печка (4)  първата-българска-готварска-печка (1)

Вижда се старото лого на Елпром Варна, което е различно от по-популярното, използувано от средата на 60-те г.:

първата-българска-готварска-печка (2)  елпром-варна

И накрая осведомителната табелка, която като никога този път се чете:

първата-българска-готварска-печка (3)

ЗТУ – Закон за техническите устройства.

От табелата става ясно, че печката може да работи на 380 волта напрежение и е произведена 1963 г. Върхова мощност – 3900 вата.

За да спазим традицията и за да не знаем повече от старите дебели книги, Ви предоставяме информацията от добре познатото съчинение на Асланов и Кунев:първата-българска-готварска-печка (7)


Тук има писано и за много други български печки – http://www.sandacite.bg/forum/viewtopic.php?f=44&t=2593


Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url