Антон Оруш

[1960] Българска бетонобъркачка

[1960] Българска бетонобъркачка

[1960] Българска бетонобъркачка

,,Тази бетонобъркачка се произвеж­да у нас в ДМЗ Червена звезда — гара Дебелец, Търновско. Вместимост­та на барабана й е 500 л, има про­изводителност 8-12  м3/час.

Същият завод произвежда и бетонобъркачки с вместимост 175 и 250 л.“

Все пак обаче това едва ли е първата българска бетонобъркачка.


Източник: сп. Наука и техника за младежта 12-1960

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url