Антон Оруш

[1960] Българска вакуум помпа

[1960] Българска вакуум помпа

[1960] Българска вакуум помпа

Вакуум помпата е предназначена за всмукване на въздух или газ с цел да се създаде вакуум в закрита апаратура.

Вакуум помпите не изискват очи­стване на постъпващия в тях въздух и допускат попадане на течност, за­едно със засмуквания въздух.

Тя работи на следния принцип: в цилиндричното й тяло е разположено ексцентрично работното колело с ло­патки, които при въртене на колелото изхвърлят водата към стените на тя­лото, При това се образува въртящо водно колело. Сърповидното про­странство между водното колело и главината на работното колело обра­зува работния обем на помпата.

Посочената на снимката вакуум помпа е произведена в България през 1960 г., но за съжаление не разполагаме с данни за местопроизводството й.


Сподели

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>