Антон Оруш

[1961] Електричеството в нашия дом

[1961] Електричеството в нашия дом

[1961] Електричеството в нашия дом

София, ДИ Народна младеж, 1961 г. Изтеглете оттук ==> [1961] Електричеството в нашия дом

СЪДЪРЖАНИЕ:

Електрически уредби за ниско напрежение в сгради         

Електроинсталационни инструменти

Схеми, планове и знаци за електрически уредби               

Проводници и кабели за електрически- уредби в сгради

Обща схема и главни съставни части на електрическа инсталация за осветление и домакински нужди 

Електрически табла

Предпазители

Свързване на еднофазен електромер

Инсталационни тръби, принадлежности и приспособления за електрически инсталации в сгради

Общи предписания относно направата на електрически инсталации в сгради

Направа на открита електрическа инсталация в сгради

Направа на скрити електрически инсталации в сгради

Направа на електрически инсталации в помещения със специални условия

Направа на съобщителни електрически уредби в сгради

Стълбищно осветление и стълбищни автомати

Флуоресцентно (луминисцентно) осветление

Специални уредби в жилищни сгради

Съединяване на електрическите инсталации в сгради към електроразпределителната мрежа

Поддържане на електрическите инсталации в сгради

ЕЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ

Открит електрически котлон

Електрически пържолник. Електрически сухарник. Елек­трическа отоплителна печка тип Слънце. Обикновена

отоплителна печка

Закрит електрически котлон

Електрическа скара. Електрическа готварска печка. Елек­трическа фурна

Електрическа тенджера. Електрически чайник. Електри­ческа кана

Електрическа ютия

Електрически радиатори и акумулиращи отоплителни печки

Електрически бързовар. Електрически нагревател за те­чаща вода. Електрически бойлер 

Електрически отоплителни възглавници и постели .

Електрически поялник

Електрическа перална машина

Електрически хладилник.

Електрическа прахосмукачка

Шнурове за подвижни токовзематели

Съвети за правилното използуване, опазване и ремонт на електродомакинските уреди 

Техника на безопасността. Предпазване от електрически удари.

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>