Антон Оруш

[1962] Полуавтоматична затварачка за буркани

[1962] Полуавтоматична затварачка за буркани

[1962] Полуавтоматична затварачка за буркани

В ДМЗ „Червено знаме“ — Ста­ра Загора през 1962 г. е произведена полуавто­матична машина за затваряне на буркани.

Консервните буркани, ко­ито ще се затварят, постъпват по транспортна лента и докато се дви­жат по нея, една работничка поставя капаците върху тях. После бурканите се поемат от транспортната звездичка и застават под затваряща­та глава, която притиска капаците и ги прищипва околовръст на осемна­десет места. Основни детайли на затварящата глава са осемнадесетте цилиндрични пружиниращи палци, които са обработени термически мно­го точно. Това обезпечава еднаквост в прищипването и осигурява плът­ното затваряне на бурканите.

На машината могат да се затва­рят буркани с диаметър 48, 68 и 83 мм при производителност от 45 до 80 буркана в минута. Такова ре­гулиране на производителността в широки граници е необходимо, за да може машината да работи съгласу­вано с други машини и да се нагажда към тяхната производителност.
Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>