Антон Оруш

[1962] Първата реклама на телевизора Кристал

[1962] Първата реклама на телевизора Кристал

[1962] Първата реклама на телевизора Кристал

Текстът по-долу е първата ни известна реклама на първия български широкоекранен телевизор Кристал.

Поместена е в сп. Наука и техника за младежта от средата на 1962 г.

ТЕЛЕВИЗОР КРИСТАЛ

В новия телевизионен приемник Кристал е изпол­звана тръба с отклонение на лъча, равно на 110°, вме­сто 90°, както е при телевизорите Опера. Това дава възможност да бъде намалена ширината на телевизора до 355 мм. Освен това диагоналът на екрана е 59 см, с което се увеличава големината на изображението и се избягва досадното изрязване на филмовите надписи. Размерите на изображението се поддържат автомати­чески.

При пускането му на пазара цената му е 370 лв. – напр. в ЦУМ.

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url