Антон Оруш

[1964] Лампов магнетофон МК30 и МК 40

[1964] Лампов магнетофон МК30 и МК 40

[1964] Лампов магнетофон МК30 и МК 40

През 1963 г. в завод Електроакустика Монтана се извършва под­готовката за производство на стереомагнитофони тип МК-40 с крайни стъпала и изнесени говорители и тип МК-30 без крайни стъпала, предназна­чен за вграждане в музикален стереошкаф.

Редовното производство на тези магнетофони започва през 1964 г. Това са четирипистови моно- и дву- пистови стереомагнитофони на скорости 9.53 см/сек. и 19.05 см/сек.


МК-40 се комплектува с изнесени външни звукови агре­гати, които по избор на купувача могат да бъдат високоговорители в кутия и звукови колони. По своите качествени показатели и красив външен вид стереомагнитофонът спада към луксозните изделия, които са се предлагали към момента на нашия пазар.


Техническите данни на магнетофона МК-40 са : честотна характеристика от 50 до 15 000 хц, динамика 45 дб, клирфактор по-малък от 5°/о, изходяща мощност на всеки канал – 3 VV.

Освен възможностите, които имат обикновено битовите магнетофони, той има и следните: пространствено раз­местване на двата звукоизточника при стереовъзпроизвеждане, тонбленди – една за повдигане и намаляване н ниските честоти и друга — за високи честоти. С него могат да се пр; трикови ефекти, като ехо-ефект при запис и изкуствен съпровод при въз­произвеждане.

Магнетофонът е предназначен да работи с лента СР1 — 350 метра.

При моновъзпроизвеждане и скорост 9.53 см/сек. продължителността на за­писа е четири часа, а при стереозапис — два часа. Габаритните размери на магнетофона са 365 x 385 x 180 мм. Теглото 13.5 кг.

На базата на стереомагнетофона е бил разработен и четирипистов магнетофон тип МК-20, който също е висококачествено и красиво оформено луксозно изделие. През 1963 г. се разработва транзисторен магнитофон с малки размери и тегло, предназначен за туристи и леки коли и за репортерски цели.

завод-гроздан-николов-благоевград

завод-гроздан-николов-благоевград

Предвидено е било българските магнитофони да се комплектуват с динамичен микро­фон тип МД – 4 чието серийно производство започва през 1963 г. в За­вода за високоговорители в Благоевград. Техническите показатели на микро­фона са: чувствителност 1.2 мв/мб, честотна характеристика от 80 до 10 000 хц и тегло — 300 г.

Повече прегледи на българска техника можете да разгледате в нашата Фейсбук страница – https://www.facebook.com/sandacite


Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url