Антон Оруш

Радиоприемникът е разработка на СЗ Ворошилов от 1964 г. и се употребява за служебни телефонни и телеграфни връзки. Осигурява устойчиа и надеждна радиовръзка при тежки приемателни условия.

Честотен обхват 1-30 мхц – 29 подобхвата.

Всичко останало за него можете да разбере от тази страница (кликнете, за да я видите по-голяма, и още веднъж, за да я видите в пълен размер):

радиоприeмник-сигнал-м

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url