Антон Оруш

[1966] Телевизионни приемници Опера и Кристал

[1966] Телевизионни приемници Опера и Кристал

[1966] Телевизионни приемници Опера и Кристал

А. Апостолов – Телевизионни приемници Опера и Кристал. София, ДИ Техника, 1966 г. идзтеглете оттук ==> [1966] Телевизионни приемници Опера и Кристал


СЪДЪРЖАНИЕ

Глава I. Блокова схема и показатели на телевизионния приемник

1-1. Блокова схема на съвременния телевизионен приемник

I-2. Технически показатели на телевизионните приемници Опера и Кристал

Глава II Канал на изображението на телевизионния приемник

II-3. Входни устройства на телевизионния приемник

11-4. Входно устройство на българския телевизионен приемник Опера 3

11-5. Високочестотен усилвател

11-6. ВЧ усилвател на телевизора Опера 3

11-7. Преобразувател

11-8. Преобразувател на телевизора Опера 3

П-9. Междинночестотни усилватели на изображението

11-10. Общ МЧ усилвател на телевизора Опера 3

11-11. Видеодетектор

11-12. Видеодетектор на  телевизора Опера 3

II-13. Видеоусилвател

а) Усилвател с проста ВЧ корекция

б)  с последователна корекция

в) Усилвател със сложна корекция

11-14. Видеоусилвател на телевизора Опера 3

11-15. Автоматично регулиране на усилването (АРУ) 

11-16. АРУ на  телевизора Опера 3

II-17. Захранване на приемните електроннолъчеви тръби

Глава III Канал на синхронизацията и отклонението

Ш-18. Амплитудни и честотни отделител

III-19. Амплитуден отделител н разделителни вериги на телевизора Опера 3

III 20. Отклонителни генератори

111-21. Отклонителни генератори на телевизора Опера 3

III-22. Видове синхронизация в телевизионните приемници

I1I-23. Синхронизация на генератора за ХО в телевизионния приемник телевизора Опера 3

Ш-24. Изходяо стъпало за хоризонтално отклонение

Ш-25. Изходно стъпало за хоризонтално отклонение на телевизионния приемник телевизора Опера 3

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>