Антон Оруш

[1969] ДКНТП – Български комутационни елементи и радиочасти

[1969] ДКНТП - Български комутационни елементи и радиочасти

[1969] ДКНТП – Български комутационни елементи и радиочасти

Каталогът съдържа пълните данни на произвежданите през 1969 г в България контакти, куплунги, муфи, цокли, фасунги, предпазители, превключватели, променливи и постоянни кондензатори, ферити, магнити, бобини, трансформатори, микродвигатели, високоговорители, микрофони, полупроводникови прибори, постоянни акумулатори, постоянни и регулируеми съпротивления

София, ДИ Техника, 1969 г. ==> http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/DKNTP%20-%20Balgarski%20komutacionni%20elementi%20i%20radiochasti.djvu

Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>