Антон Оруш

Съществува разработка на СЗ Кл. Ворошилов София, наречена Витоша. Такъв телевизор наживо не сме виждали, но в три печатни издания сме забелязвали публикации за него. Има много съмнения дали е произвеждан в широка серия или е останал някаква странична разработка, пусната в твърде малко бройки. Затова направихме възможносто засега и  Ви предоставяме две снимки на телевизора заедно с техническите му характеристики. Разработка е на инж. Апостол Апостолов, интервю с когото можете да прочетете тук – http://www.sandacite.bg/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0/

Списание РТЕ, бр. 3-1969 г.:

телевизор-витоша производство-телевизори-българия

Телевизорът Витоша в статия на български всекидневник от 1968 г. за новите разработки на СЗ Кл. Ворошилов:

телевизор-витоша-3

Телевизорът Витоша в сп. Реклама, бр. 3-1969. Надписът отдолу вдясно е Т65-70:

стар-телевизор-витоша

При първа възможност ще Ви предоставим повече сведения за него, а защо не – снимки на оригинален екземпляр!

Вашият коментар

Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Name*
Email*
Url