Антон Оруш

[1970] Много български електроинсталационни материали

[1970] Много български електроинсталационни материали

[1970] Много български електроинсталационни материали

Каталогът на Електроимпекс от 1970 г. ни запознава с пълната гама електроинсталационни материали, произвеждани от различни български заводи – преди всичко Найден Киров Русе и завод Елпром Кубрат.

Завод Елпром Кубрат Zavod Elprom Kubrat

Завод Елпром Кубрат Zavod Elprom Kubrat

Електроимпекс Elektroimpeks

Електрически контакти Elektricheski kontakti

Български осветителни тела Balgarski osvetitelni tela

Български осветителни тела Balgarski osvetitelni tela

Кабелни розетки Kabelni rozetki

Кабелни розетки Kabelni rozetki

Бушони предпазители Bushoni predpaziteli

Разклонители съединители Razkloniteli saediniteli

Разклонители съединители Razkloniteli saediniteli

Щекери Shtekeri

Ключове за лампа Klyuchove za lampa

Ключове за лампа Klyuchove za lampa

Фасунги Fasungi

Фасунги Fasungi

Целия каталог можете да изтеглите ето оттук ==> Каталог Електроимпекс 1970


Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>