Антон Оруш

[1985] Младите пред компютъра

[1985] Младите пред компютъра

[1985] Младите пред компютъра

,,Обучението и работата на под­растващите и младежта с елек­тронноизчислителна техника е задача със стратегическо значе­ние за цялостното социално-ико­номическо развитие на нашата страна“..“

Из решението на Политбюро на ЦК на БКП за осигуряване на комплекс­ни условия за обучение и работа на младежта с електронноизчисли­телна техника.

Програмиране на Правец Programirane na Pravec

Програмиране на Правец Programirane na Pravec

икономически техникум Фридрих Енгелс Ikonomizheski tehnim Fridrih Engels

икономически техникум Фридрих Енгелс Ikonomizheski tehnim Fridrih Engels

Училищен електронно­изчислителен център в Икономическия техникум Фридрих ЕнгелсСофия

Дискети ИЗОТ Disketi IZOT

Дискети ИЗОТ Disketi IZOT

Дискетите представляват магнитни носители на ин­формация за компютри. Върху една дискета може да бъде записана инфор­мация от една книга джо­бен формат.

Повече информация за български 8-инчови дискети напр. можете да видите тук ==> http://www.сандъците.bg/8-%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82/

Сподели

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>