Антон Оруш

[1988] Български таблет Бриз 30 + документация

[1988] Български таблет Бриз 30 + документация

[1988] Български таблет Бриз 30 + документация

Под таблет в случая се разбира дигитайзер – входно устройство за въвеждане на въвеждане на графична информация в компютър и нейното цифровизиране.

На първата снимка е показан курсорът му, а ето и лицевата страна на самото устройство:

Български таблет Бриз

Български таблет Бриз

Производител – Приборостроителен комбинат Петрич:

Български таблет Бриз

Български таблет Бриз

Размери на работното поле – 270 х 270 мм

Консумирана мощност – 10 вата

Метод на въвеждане на информацията – полуавтоматичен

Максимална скорост на въвеждане – 90 т/сек.

Български таблет Бриз

Български таблет Бриз

Ръководство за употреба на таблета Бриз 30 – Таблет Бриз 30 – инструкция за експлоатация

Паспорт на таблета Бриз 30 – Таблет Бриз 30 – паспорт

Формуляр на таблета Бриз 30 – Таблет Бриз 30 – формуляр

Скенираните документи са предоставени от колегата Zigi88.


Фрамар

Вашият коментар

Name*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>