Трифазни трипроводни електромери Trifazni triprovodni elektromeri

Стари трифазни трипроводни електромери

Първите български трифазни трипроводни електромери – само в Сандъците – Sandacite! Тези електромери са предназначени за отчитане на изразходената активна или реактивна електрическа енергия в трифазна мрежа без нулев проводник и с честота на тока 50 херца. Производството им започва през първата половина на 1950-те години в Завода Климент Ворошилов в София. Пригодени са както…

Еднофазен индукционен електромер ЕА 1-2

Еднофазен индукционен електромер ЕА 1-2

В Сандъците – Sandacite ще Ви разкажем за този древен 1950-арски електромер. Произвежда се в Завода Климент Ворошилов София от първата половина на 50-те години. Използва се  за отчитане на електрическа енергия, изразходена от потребителя при променлив ток с честота 50 херца. още се намира по редица стари кооперации и е направо зверски дълговечен! Индукционната…

Електромагнитни амперметри Elektromagnitini ampermetri

Български електромагнитни амперметри

Днес на линия в Сандъците – Sandacite са електромагнитни амперметри от 1950-те години. Както представените Ви в предишната публикация електромагнитни волтметри, те също са производство на Завода Климент Ворошилов. Вероятно това са първите електроизмервателни уреди от този вид, произвеждани  фабрично в България. Електромагнитните амперметри са предназначени са измерване на стойността на променлив ток  с честота…

Български електромагнитни волтметри

Български електромагнитни волтметри

Темата днес в Сандъците – Sandacite днес са много стари български електромагнитни волтметри. Най-вероятно това са първите произведени в България електроизмервателни устройства от този вид. Пуснати са от Завода Климент Ворошилов през средата на 1950-те години. Предназначени са за измерване на стойността на променливо напрежение с честота 50 херца непосредствено или мрез измервателен трансформатор. Електромагнитните…

Стабилизатор на напрежение Стабитрон 350

Стабилизатор за напрежение Стабитрон 350

В Сандъците – Sandacite Ви разказваме за Стабитрон 350. Стабилизаторът на напрежение Стабитрон 350 служи за захранване със ста­билизирано напрежение 220 V ± 5% на консуматори с мощност до 350 VA — за всички съществуващи телевизионни прием­ници за черно-бяло и цветно изображение, Hi-Fi апаратура, изчислителна техника, диапроектори, копирна техника за цветна фотография, видеокасетофони, медицинска апаратура…

Хладилник Мраз 80 Hladilnik Mraz 80

Български хладилник Мраз 80

В Сандъците – Sandacite притежаваме първия вариант на легендарния хладилник Мраз 80. Той е пуснат в производство през 1962 г. от Хладилния завод Антон Иванов София. Предназначен е за запаз­ване на бързоразвалящи се хранителни продукти при до­машни условия, а така също и за добиване в малки коли­чества на чист лед на бучки. Домашният хладилник Мраз…

Български почвени фрези ФН

Български почвени фрези ФН

В центъра на вниманието на Сандъците – Sandacite днес са почвените фрези тип ФН. Почвените фрези тип ФН са производство на Карловския тракторен завод от втората половина на 1970-те години. В тази статия са разгледани няколко модела от серията – ФН 76, ФН 110, ФН 125, ФН 160 и също така ФС 160 и ФСН…

Българска сокоизстисквачка Нектар

Българска сокоизстисквачка Нектар

На дневен ред в Сандъците е българската сокоизстисквачка Нектар с всичките си такъми :) Тя се произвежда от 1983 г. в Елпром Варна. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Центрофугата за сокове е предназначена за бързо и удобно получаване на малки количества пресни сокове за непосредствена употреба с хранителна и ле­чебна цел. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ на сокоизстисквачката Нектар Номинално напрежение- 220 V…

Български фризер Мраз ЗД 70

Български фризер Мраз ЗД 70

Новото в колекцията на Сандъците – Sandacite е българският домашен фризер Мраз ЗД 70! :) Тогава са го наричали ,,домашен замразител“. Домашният фризер Мраз ЗД 70 служи за замразяване на пресни хранителни продукти и за съхранение на такива в за­мразено състояние за продължителен период при температура – 18°С и по-ниска. Произвежда се от 1979 г….

Мълниезащитни инсталации Malniezashtitni instalacii

Мълниезащитни инсталации на 60 години

В Сандъците – Sandacite представяме видовете мълниезащитни инсталации преди половин век. Предназначение. Мълниезащитните (гръмоотводните) инсталации са предназначени да предпазват хората, сградите и електрическите уредби във и около тях от повреди или пожар вследствие на удари от мъл­ния. Те служат постепенно да изравняват потенциалната разлика между земята и наближаващ наелектризиран облак или околното ста­тично електричество, като…