Означаване на електронните лампи

Означаване на електронните лампи

Знаете ли как се означават електронните лампи? Прочетее в Сандъците – Sandacite! Съществуват три системи за означаване на лампите: европейска, съветска и американска. В България като че ли най-разпространени са европейските лампи, поради което най-напред ще се за­познаем с европейската система за означаване. По тази система се означават лампите, произвеждани предимно в Германия, бивша Чехосло­вакия, бивша Югославия, Полша,…

Автоматично регулиране на усилването

Автоматично регулиране на усилването

В Сандъците – Sandacite Ви разясняваме автоматичното регулиране на усилването. Известно е, че приемането на далечни радиопредаватели се из­вършва винаги чрез вълни, отразени от йоносферата и достигащи до приемната антена по различни пътища. Знае се също така, че при тези условия на приемане винаги се получава явлението фадинг (затихване), който се проя­вява като неравномерно усилване…

Индикаторни лампи магическо око

Индикаторни лампи магическо око

Знаете ли какво означават думите магическо око при радиоприемниците? Прочетете в Сандъците – Sandacite! За осигуряване на стабилно приемане и избяг­ване на затихването (фадинга) по-съвършените лампови радиоприемници са с автоматично регулиране на усилването (АРУ) на приетия сигнал. АРУ в тези радиоприемници изисква точно настройване, тъй като в противен случай се по­лучава изкривяване на приетия сигнал….

Български радиокасетофон РМС 326 Д

Български радиокасетофон РМС 326 Д

РМС 326 Д е малко познат радиокасетофон, който сега ще Ви покажем в Сандъците – Sandacite. Стереофоничният двукасетъчен радиокасетофон тип РМС 326 Д е производство на ДФ Битова електроника Велико Търново, вероятно след 1992 г. Той комбинирано изделие, предназначено за качест­вено възпроизвеждане на музика и говор в домашни условия, и по време на пренасяне. Притежава…

Българска радиофабрика ВЕВО - 1927 г.

Българска радиофабрика ВЕВО – 1927 г.

В Сандъците – Sandacite пишем  за ВЕВО – българска радиофабрика, основана 1927 г. През същата година е основана и радиофабриката Тулан, за която сме Ви разказвали на страниците на нашия сайт: Архивъ на радиофабрика Туланъ І часть За разлика от Тулан, ВЕВО се  е помещавала в София. Собственици и главни нейни дейци са (вероятно чехите)…

Ремонт на радиоапарати като едно време

Ремонт на радиоапарати като едно време

В Сандъците – Sandacite пресъздаваме една истинска работилница за ремонт на радиоапарати, така, както е изглеждала през 50-те години! Голямото разнообразие и наличността на много уреди (като лампомера горе напр.), инструменти, съоръжения и материали, от една страна, и от друга — разновид­ностите на поправките, налагат като първа необходимост целесъобраз­но и системно подреждане на работното място…

Радиоприемник-Тенор-схема-и-описание

Радиоприемник Тенор + схема и описание

Радиоприемник Тенор + схема и описание Тенор е български транзисторен радиоприемник, влязъл в производство през 1973 г. в Завод за радиоприемници Велико Търново. Той е приносим и е предназначен за радиоразпръсквателни станции от средновълновия и късовълновия обхват. В него са използвани осем гер­маниеви транзистора, един диод и един селенов стабилизатор. Тенор е първият български радиоприемник, в…

Български лампов радиоапарат от царско време

Български лампов радиоапарат от царско време

Български лампов радиоапарат от царско време Въпросният български радиоапарат попадна при нас благодарение на добронамерен сигнал от страна на наш приятел и ни беше изпратен грижливо опакован. Лампи: 6F5G, неизв. Purotron и други четири в кожух. Шасито е стандартно за много други радиа от този вид и епоха, произведени в България. На задния панел са налични четири…

Лампови радиоприемници Lampovi radiopriemnici

Лампов радиоприемник Силвания 52 ІІ мод.

Лампов радиоприемник Силвания 52 ІІ мод. Дойде при нас с поражения по кутията, която са ясно видими вдясно – тя е сцепена вследствие на грубо отношение. Освен това се наложи да залипваме двете вертикални летвички, тъй като бяха излезли от жлебчетата си. Липсват и две ,,врътки“. Иначе по скалата – нищо, което да заслужава отбелязване: Една…

Старо радио Херцъ

Старо радио Херцъ Това е поредният ХерцЪ, който ни попадна. ,,Радио-лабораторията“  е произвеждала доста на брой модели, като тук ще Ви представяме, поне визуално, всички, до които успеем да се доберем. Оборудван  е с европейски лампи. Тази фирма използува главно тях, а сме ги описвали и на други места ==> http://www.sandacite.bg/1938-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%86-231-%D1%80%D0%B5/ Конектори за грамофон и втори говорител: