Транзисторен радиоприемник Ехо

[1963] БГ транзисторен радиоприемник Ехо + схема и описание

Транзисторният радиоприемник Ехо е вече в Сандъците – Sandacite! Ехо (с индекс Ехо РДТ-63) е разработка на Слаботоковия завод Кл. Ворошилов София и се продава в търговската мрежа от 1964 г. Той е съвсем мъничък – побира се в дланта на човек. :) Има пластмасов корпус и характерна, скроена специално за него кожена обшивка, към…

Радио и общество Матвей Вълев

Излезе книга за Радио София през 1930-те

Сборник архивни статии на Матвей Вълев възкръсна за нов живот В нашия сайт винаги се радваме, когато животът ни предостави възможност да отразим събития, посветени на запазването на паметта за българската техника. Безспорно сред такива събития трябва да включим и преиздаването на стари статии и книги, които днес добиват стойността на литературни източници. Вчера Зала…

Характерни повреди в радиоприемниците

Характерни повреди в радиоприемниците

В Сандъците – Sandacite класифицирахме всички характерни повреди в радиоприемниците. :) Този списък ще Ви помогне, ако имате пред себе си замлъкнал лампов  апарат и решите да се заемете с неговия ремонт. Защото за причината на много от повредите в радиата може да се съди по характерните им прояви. Освен това голяма част от повредите са…

Марки радиоапарати Marki radioaparati

Марките радиоапарати в Царство България

В Сандъците – Sandacite Ви представяме най-пълния списък на производители и вносители на радиоапарати в България до 1945 г. В края на 1920-те години в България вече съществуват първите две работилници, които произвеждат радиоапарати за битова употреба. Това са основаните през 1927 г. ,,радиоработилница и радиолаборатория“ ВЕВО Радио-етаблисма на чешките инженери Веселик и Вотава и…

Индикатори за настройка на радиоприемниците

Индикатори за настройка на радиоприемниците

Подробно в Сандъците – Sandacite за различните индикатори за настройка. За естественото и качествено възпроизвеждане на приеманата програма на даден предавател е необходимо радиоприемниците да не внасят линейни и нелинейни изкривявания и да бъдат точно настроени на носещата честота на този предавател. Най-голямо усилване без изкривявания се получава, когато трептящите кръгове на приемника са точно настроени…

Означаване на електронните лампи

Означаване на електронните лампи

Знаете ли как се означават електронните лампи? Прочетее в Сандъците – Sandacite! Съществуват три системи за означаване на лампите: европейска, съветска и американска. В България като че ли най-разпространени са европейските лампи, поради което най-напред ще се за­познаем с европейската система за означаване. По тази система се означават лампите, произвеждани предимно в Германия, бивша Чехосло­вакия, бивша Югославия, Полша,…

Автоматично регулиране на усилването

Автоматично регулиране на усилването

В Сандъците – Sandacite Ви разясняваме автоматичното регулиране на усилването. Известно е, че приемането на далечни радиопредаватели се из­вършва винаги чрез вълни, отразени от йоносферата и достигащи до приемната антена по различни пътища. Знае се също така, че при тези условия на приемане винаги се получава явлението фадинг (затихване), който се проя­вява като неравномерно усилване…

Индикаторни лампи магическо око

Индикаторни лампи магическо око

Знаете ли какво означават думите магическо око при радиоприемниците? Прочетете в Сандъците – Sandacite! За осигуряване на стабилно приемане и избяг­ване на затихването (фадинга) по-съвършените лампови радиоприемници са с автоматично регулиране на усилването (АРУ) на приетия сигнал. АРУ в тези радиоприемници изисква точно настройване, тъй като в противен случай се по­лучава изкривяване на приетия сигнал….

Български радиокасетофон РМС 326 Д

Български радиокасетофон РМС 326 Д

РМС 326 Д е малко познат радиокасетофон, който сега ще Ви покажем в Сандъците – Sandacite. Стереофоничният двукасетъчен радиокасетофон тип РМС 326 Д е производство на ДФ Битова електроника Велико Търново, вероятно след 1992 г. Той комбинирано изделие, предназначено за качест­вено възпроизвеждане на музика и говор в домашни условия, и по време на пренасяне. Притежава…

Българска радиофабрика ВЕВО - 1927 г.

Българска радиофабрика ВЕВО – 1927 г.

В Сандъците – Sandacite пишем  за ВЕВО – българска радиофабрика, основана 1927 г. През същата година е основана и радиофабриката Тулан, за която сме Ви разказвали на страниците на нашия сайт: Архивъ на радиофабрика Туланъ І часть За разлика от Тулан, ВЕВО се  е помещавала в София. Собственици и главни нейни дейци са (вероятно чехите)…