Старите кооперации

Старите кооперации и защо ги обичаме

Сандъците – Sandacite Ви повеждат на разходка из старите жилищни кооперации. (Cтaтиятa e пyблиĸyвaнa oт aвтopa зa пъpви път във в-ĸ Fіbаnk Nеwѕ, издaниe нa Πъpвa инвecтициoннa бaнĸa (Fіbаnk) – бp. 116, 19 май 2017 ==> httрѕ://www.fіbаnk.bg/uрlоаdѕ/_FіbаnkNЕWЅ/dосѕ/FіbаnkNЕWЅ_2017-110.рdf.) Тук предлагаме разходка из добрите „стари кооперации“, които ни радват от близо век в центровете на най-големите градове в…

Уредба ТУУ-100

Българска радиотранслационна уредба ТУУ-100

Всичко за уредбата ТУУ-100 в Сандъците – Sandacite! Тази уредба е разработена през 1955 г.  и е произвеждана в Слаботоковия завод Климент Ворошилов София. Тъй като е една от първите (а може би и първата?) българска радиотранслационна уредба от този тип, а сведенията за нея са доста апокрифни, ще дадем подробно техническо описание. Схемата й…

Марки радиоапарати Marki radioaparati

Марките радиоапарати в Царство България

В Сандъците – Sandacite Ви представяме най-пълния списък на производители и вносители на радиоапарати в България до 1945 г. В края на 1920-те години в България вече съществуват първите две работилници, които произвеждат радиоапарати за битова употреба. Това са основаните през 1927 г. ,,радиоработилница и радиолаборатория“ ВЕВО Радио-етаблисма на чешките инженери Веселик и Вотава и…

ДОС карта Правец

ДОС карта за Правец`82

Чували ли сте за ДОС карта за компютри Правец? Вижте в Сандъците – Sandacite! През 1988 г. в България е разработена и влиза в производство следната джаджа. Тази платка горе се нарича ДОС карта. Тази карта е предназначена за работа с компютри Правец`82, Правец 8М и съвместими. В нея върху EPROM е записана операционната система ДОС…

ВИКИ - българска програма за компютърна реклама

ВИКИ – българска програма за компютърна реклама

Знаете ли какво представлява софтуерът ВИКИ? Вижте в Сандъците – Sandacite. Продължаваме разходката из историята на българските компютърни програми. През 1988 г. в БСНИПИ „Интерпрограма“ е разработена актуална и ориги­нална компютърна програма, позволяващ на по­требителите сами да създават своевременна, достъпна и нагледна реклама. Системата ВИКИ е пред­назначена за създаване, редакти­ране и показване на т.н. ,,компютърни…

Суперплан VisiCalc

Суперплан vs. Visicalc – кой кого?

В Сандъците – Sandacite показваме с какво българският Суперплан е по-добър от американския VisiCalc! Днес ще Ви запознаем с една интересна българска компютърна програма, която доказва, че в България още преди 30+ години е можело да се правят софтуерни продукти с високо качество. Обикновено, щом чуем за български софтуер от този период, веднага търсим да разберем с…

Клистрони

Клистрони

Май за клистроните само не сме писали досега в Сандъците – Sandacite. Съединителните проводници между електродите на лампите и трептящите кръгове оказват вредно влияние върху действието на лампите, което е толкова гго-голямо, колкото по-висока е честотата. Това се дължи на следните причини: Проводниците имат известна индуктивност. Вследствие на излъчената енергия от проводниците се получа­ват загуби….

Металокерамични лампи

Металокерамични лампи

Инфо за металокерамичните лампи в Сандъците – Sandacite! Металокерамичните лампи са вариант на дисковите лампи. За разлика от дисковите лампи в тях като диелектрик е употребен ви­сокочестотен керамичен материал, специален радиофарфор, който има малки диелектрични загуби на свръхвисока честота, откъдето и лам­пите са получили названието си. Катодът на лампата е плосък и има отвод във…

Дискови електронни лампи

Дискови електронни лампи

Малко за дисковите електронни лампи в Сандъците – Sandacite! Както писахме в предишната статия, с увеличаване на честотата изискванията, на които трябва да от­говаря използваната в конструкцията радиолампа, стават по-строги. Затова за работа на дециметровия обхват са създадени специални лампи, наречени дискови или фарови – поради това, че по външния си вид приличат на фарова…

Миниатюрни радиолампи

Миниатюрни радиолампи

Статийка за т.н. миниатюрни радиолампи в Сандъците – Sandacite! За да се отстранят някои от трудностите при произвеждането и усилването на трептения на ултракъси вълни, през 1935 г. са разработени така наречените миниатюрни лампи, които имат подобна кон­струкция в сравнение с обикновените електронни лампи, но размерите им са неколкократно по-малки. Те имат големината на жълъд, поради което се…