Антон Оруш – Български грамофони – преглед и галерия

В тази публикация Ви предлагаме виртуална екскурзия из дебрите на българските грамофони. Ще се разходите и ще научите какво ли не за всички български грамофони – от най-първия български преносим грамофон – Ритъм – до малко известни модели, като Опал и Корал например. Заховядайте – https://www.sandacite.bg/forum/viewtopic.php?f=28&t=1895

Повреди-в-цоклите-за-радиолампи

Повреди в цоклите за радиолампи

Тази статия на Сандъците – Sandacite Ви запознава с повредите в различните цокли за радиолампи. В радиоприемниците се използват всички видове цокли за радиолампи. От състоянието на цоклите зависи до най-голяма степен работата на радиоприемниците. Много от повредите на апара­тите се дължат на повредени цокли. Повредите на цоклите на радиолампите са: замърсяване, оксидиране, изкривяване, счупване…

Ремонт на ролкови магнетофони І

Ремонт на ролкови магнетофони І

Дано да Ви е полезна първата статия на Сандъците – Sandacite, посветена на ремонта на ролкови магнетофони! Ролковият магнетофон (по-надолу и просто магнетофон) представлява устройство на магнитен звукозапис и възпроизвеждане. Принципното му устройство е дадено на фиг. 2. Състои се от следните по-важни групи: а)  моторна група за задвижване на лентата с 3 (2) броя магнето­фонни глави; б)  …

Псевдостерео Psevdostereo

Псевдостерео

Търсите какво е псевдостерео? В Сандъците – Sandacite ще Ви го обясним! При едноканалното (монофоничното) възпроизвеждане обикно­вено се използва един високоговорител или високоговорителна група. Макар че в записа са включени отразените вълни на звукозаписното студио, те обикновено се маскират от основния сигнал, тъй като всички звукове произлизат от една и съща посока. Когато такава програма…

Лъчев тетрод

Лъчев тетрод

Лъчев тетрод е електронната лампа, за която говорим днес в Сандъците – Sandacite. Всичко започва, когато е открито, че при обикновените тетродни лампи се появява т.н. динатронен ефект. Това означава промяна на тока в електронните лампи, предизвикано от възникването на вторична електронна емисия от повърхността на анода под действието на електронна бомбардировка. При тетродите динатронният…

Видове звукозапис

Видове звукозапис

Тука в Сандъците – Sandacite прошнуроваме и прономероваме различните видове звукозапис. Може да се каже, че записването на звука се получава в резултат: а)  на изменението на повърхността на грамофонна плоча; б)  на изменението на прозрачността на филмова лента; в)  на изменението на състоянието на магнитофонна лента. г) на изменението на повърхността на поликарбонатна плоскост…

Лампов шум Lampov shum

Лампов шум и защо се появява

Явлението лампов шум смущава съня на много фенове на ламповия звук. Днес в Сандъците – Sandacite анализираме защо се появява този проблем. Преди всичко е добре да направим уговорката, че ако от колоните на Вашия лампов усилвател се чува нещо като хартиено шумолене, средночестотно хърхорене и т.н., не е задължително това да е собственият лампов…

Видове микрофони

Видове микрофони

Днес в Сандъците – Sandacite разглеждаме различни видове микрофони. 1. Общи сведения за микрофоните Микрофоните са електроакустични преобразуватели, които превръ­щат енергията на звука (акустичната енергия) в електрическа. Те спадат към групата на звукоприемниците. При съвременните микрофони звуковите вълни оказват механично въздействие върху мембраната на микрофона и я принуждават да тре­пти. Трептенията на мембраната създават в…

Въгленов микрофон Vaglenov mikrofon

Въгленови микрофони и как се правят

Въгленови микрофони и как се правят Въгленовите микрофони спадат към контактните преобразуватели. Този вид микрофони се делят на такива с надлъжен и с напречен ток. Първите са с много голяма чувствителност (50—100 мв/мкб), но лоша честотна характери­стика (неравномерност над 30 дб при обхват 60—8000 хц). Затова те се използват предимно за предаване на говор в…

Стар български трамвай МТ 4-54

Стар български трамвай МТ 4-54

Стар български трамвай МТ 4-54 През 1954 г.  в София е пусната в пробна експлоатация новата трамвайна мотриса с моделно означение МТ—4—54. След красивите и удобни мотриси, които са били произведени няколко години преди това, тя се превръща в нов, ценен подарък на столичани от Трамвай­ния и тролейбусен завод „6 септември“. Всъщност наименованието МТ4-54 трябва…