Traktor Bolgar TL-30A + rakovodstvo za remont

Трактор Болгар ТЛ-30А + ръководство за ремонт

Тракторът Болгар ТЛ-30А е първият в статиите на Сандъците – Sandacite. Той се произвежда от 1964 г. в Тракторния завод в Карлово. Тракторът Болгар ТЛ-30А е малогабаритен (един ме­тър ширина) верижен трактор, предназначен за механизирано обра­ботване на лозови култури с междуредие 1,5 м и нагоре. Комплектуван със система навесни и прикачни селскостопански машини, той може…

Ниво 1 и Правец 16

Ниво 1 и Правец 16

Тази информация в Сандъците – Sandacite е за Ниво 1 – български софтуер за програмисти на Асемблер, Си и Паскал. НИВО 1 е разработена през 1988 г. в Софтуерна къща Правец програма. Предназначена е най-вече за програмисти на Асемблер, Си и Паскал, които използват сервизните функции на BIOS и ДОС- 16. НИВО-1 предлага както справочна…

Информация, съобщение сигнал Informatsiya saobshtenie signal

Информация, съобщение и сигнал

Информация, съобщение и сигнал са основни понятия в комуникациите. За тях говорим днес в Сандъците – Sandacite. Информация (от лат. informatio – разяснение, сведение, понятие за нещо) означава знания, сведения в различна форма и вид, възприемани от човека. Според някои международни стандарти определенията са следните: знания за предмети, факти, идеи и т.н., които могат да бъдат обменяни…

Теория на надеждността Teoriya na nadezhdnostta

Теория на надеждността

Теория на надеждността, надежност, отказ са темите на днешната статия в Сандъците – Sandacite. Надеждността принадлежи към семейството на техническите науки. Още през 80-те години непрекъснато нарастващата степен на автоматизация и компютризация на процеси­те в промишлеността, транспорта, съобщенията и другите области на човешката дейност поставя все по-големи изисквания към надеждността на системите. Отказите в тези…

[1927] Правилник за прилагане Закона за радиото в България

[1927] Правилник за прилагане Закона за радиото в България

[1927] Правилникъ за прилагане Закона за радиото На нашите читатели е добре известна датата 10 май 1927 г. Тогава в Държавен вестник (бр. 29) е обнародван приетият от ХХІ Обикновено народно събрание първи в българската история Закон за радиото. Установяването на законовите рамки на тази дейност дава начален тласък и предопределя както развитието на български…

Проверка и измерване на радиолампи

Проверка и измерване на радиолампи

Проверка и измерване на радиолампи Добре известно е, че съмнението за годността на една радиолампа се потвърждава или отхвърля в зависимост от резултата, получен при нейната проверка и измерване. Измерването, което трябва да бъде направено и което ни ин­тересува при ремонта на лампови радиоприемници, телевизори, усилватели и т.н., не е цялостно лабораторно изследване на лампата….

Как се печаташе списание Космос

Как се печаташе списание Космос

Как се печаташе списание Космос Тази изключително интересна статия е поместена в първия брой на списание Космос, излязъл през октомври 1962 г. Тя отговаря на въпросите на две малки деца, пожелали да узнаят как се подготвя и печата един брой на любимото им (а и на нас!) списание. Тъй като това е първият брой и списанието…

Наука и техника за младежта

Списание Наука и техника за младежта – 100 % пълен архив (1948-1988)

Списание Наука и техника за младежта – 100 % пълен архив (1948-1988) Е, драги приятели, ето че най-сетне дойде време и за поредния голям архив на легендарно българско научно-техническо списание. След предишните ни опити да вдъхваме втори живот на тази преса нямаше как да не стигнем и до Наука и техника за младежта! Вярваме, че…

Възстановяване-на-авточасти

Възстановяване на авточасти

Възстановяване на авточасти През втората половина на 80-те години, наред с усьвършенстването на авто­мобила, постигането на по-високи скорости, олекотяването и опростяването на конструк­циите, подобряването на комфорта и надежд­ността, сред някои производители особено актуални стават и проблеми­те я възстановяване работоспособността на отделните части, възли и агрегати. Предвижда се, че в близ­ко бъдеще учените и техниците все…

Микропроцесорни системи Mikroprocesorni sistemi

Правешкият ТурбоДиск

Правешкият ТурбоДиск ТурбоДИСК е българска компютърна програма за Правец 16, която с помощта на буфер в оперативната памет елиминира необходимостта от физическо обръщение към външните запомнящи устройства – флопидискови и тип „Уинчестер“ („твърд“ диск). Накратко казано, ТурбоДИСК е програма, ускоряваща обмена с дисковите периферни устройства на компютъра. По този начин се постигат две съществени предимства:…