[1959] Радиопоправки

[1959] Радиопоправки А. Ведър, С. Мартулков – Радиопоправки. София, ДИ Техника, 1959 г. Изтеглете оттук ==> http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/%5b1959%5d%20Radiopopravki.djvu СЪДЪРЖАНИЕ Глава първа. Обзавеждане и подреждане на работното място. Механични, електромеханични и електрически инструменти а. Инструменти за притягане или деформиране на материала б. Инструменти за снемане на част от материала в. Инструменти за оразмеряване и чертане  г. Инструменти за…

В. Златаров и др. - Български транзистори - кратък справочник

В. Златаров и др. – Български транзистори – кратък справочник

В. Златаров и др. – Български транзистори – кратък справочник София, ДИ Техника, 1983 г. Изтеглете оттук ==> в. златаров и др. – български транзистори – кратък справочник

[1961] Електричеството в нашия дом

[1961] Електричеството в нашия дом

[1961] Електричеството в нашия дом София, ДИ Народна младеж, 1961 г. Изтеглете оттук ==> [1961] Електричеството в нашия дом СЪДЪРЖАНИЕ: Електрически уредби за ниско напрежение в сгради          Електроинсталационни инструменти Схеми, планове и знаци за електрически уредби                Проводници и кабели за електрически- уредби в сгради Обща…

[1974] Пецулев - Български радиоприемници

[1974] Пецулев – Български радиоприемници

[1974] Пецулев – Български радиоприемници В Български радиоприемници – една от книгите-библии на историята на българската техника – ще откриете схеми и технически описания на почти всички български радиоапарати, произвеждани от 1947 до 1974 г. София, ДИ Техника, 1974 г. Rзтеглете оттук – http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/%5b1974%5d%20S.%20Peculev%20-%20Balgarski%20radiopriemnici.djvu

П. Братинов - Български електрически предпазители за ниско напрежение

П. Братинов – Български електрически предпазители за ниско напрежение

П. Братинов – Български електрически предпазители за ниско напрежение В книгата ще намерите информация за: предпазители за полупроводникови уредби, полупроводникови предпазители, винтови предпазители, предпазители за електрокари, малогабаритни предпазители, тръбни предпазители, специални предпазители, прекъсвач-предпазител, предпазители за помощни вериги. София, ДИ Техника, 1976 г. – изтеглете оттук ==> http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/P.%20Bratinov%20-%20(Balgarski)%20el.%20predpaziteli%20za%20nisko%20naprezhenie.djvu

Н. Мавров - Нискочестотен стереоусилвател

Нова книга – Н. Мавров – Нискочестотен стереоусилвател

Н. Мавров – Нискочестотен стереоусилвател София, ДИ Техника, 1971 г. Изтеглете оттук – Нискочестотен стереоусилвател Друга сканирана техническа литература можете да откриете тук – http://www.sandacite.bg/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/

Нова книга: Н. Нанков – Как работи радиолампата

Н. Нанков – Как работи радиолампата Нова книга в библиотека Сандъците : Изтеглете оттук – Как работи радиолампата София, Държавно издателство Техника, 1962 г. Още много книги по радиотехника и електроника можете да откриете ето тук – http://www.sandacite.bg/193-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

И. Георгиев - Електронни имитатори

Нова книга: И. Георгиев – Електронни имитатори

И. Георгиев – Електронни имитатори Нашият сътрудник г-н Янко Пальов ни предостави тази книга с молба да я качим на сайта в нашата библиотека Сандъците. Изтеглете оттук – И. Георгиев – Електронни имитатори София, Държавно издателство Техника, 1985 г. Още много книги по радиотехника и електроника можете да откриете ето тук –  http://www.sandacite.bg/193-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/

[1937] Радио Зенитъ – рекламенъ каталогъ на грамофонни и радиочасти

Това е другият каталог, с който успяхме да се сдобием. Той е на фирмата Зенит, чийто официален вносител за България Александър Калчев е включил  него не само техни части, но и такива на доста други европейски фирми. Каталогът е интересен не само от техническа, но и от естетическа гледна точка. Запознава ни с рекламния език…

Български механични грамофони от 1930-те г. - каталог на Радио Електрик

[1937] Радио Електрикъ – общъ илюстрованъ каталогъ

Днес Ви подарявам нещо, от което, както се казва ,,очите ни станаха на палачинки“. Става дума за фирмен каталог на българския производител и вносител на радиочасти от 30-те г. Електрикъ. Предприятието е собственост на Алберт М. Бехар и се е намирало на бул. Мория Луиза № 41 в София. Тел. 61-14 – звъннете – може…