Схема на усилватели УМ200-120, 200-240, 200-30ВСС, 200-120ВСС

Нашият колега Веско Дилов предостави тази ценна и търсена схема. Благодарете нему! Изтеглете оттук – http://www.sandacite.bg/drugi/%f3%f1%e8%eb%e2%e0%f2%e5%eb%e8%20%f3%ec200-120,%20200-240,%20200-30%e2%f1%f1,%20200-120%e2%f1%f1.rar Повече за историята на завода-производител можете да научите от тази статия – http://www.sandacite.bg/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BD/

Забавна реклама на БГ лазерни системи от 80-те години!

Днес ще Ви представим две крайно интересни български разработки от втората половина на 80-те години, които използуват лазера като възможност за създаване на високотехнологично производствено гравьорско оборудване. Названията им са Искър 500 и Средец 50, а производител е Държавният завод за лазерно технологично оборудване Иглика. Както ще се убедим, при тези две изделия е интересен не…

Електропромишленост и приборостроене – 10-1983

СЪДЪРЖАНИЕ Използуване на интерфейсни схеми от микропроцесорната система СМ 600 за регистриране на слабоинтензивни оптични сигнали за нуждите на спектроскопията Микропроцесорно измерване на количеството на пренавитата магнитна лента при лентодвижещи механизми Двуогледално-диелектрични антени Използуване на модифицирания дуобинарен код като универсален съгласуващ код при цифровите съобщителни системи Волтамперна характеристики на заряда в активен елемент на йонен лазер…

Електропромишлевост и приборостроене – 9-1985

СЪДЪРЖАНИЕ Списание Електронизация  Варшава – гост на Електропромишленост и приборостроене Битова електронна апаратура, производство на ПНР Пасивни електронни елементи полско производство Технология за повърхностен монтаж Каталожни данни Автоматизирана информационна система за управление на РУМ Оптимизиране на магнитни системи с постоянни магнити Тримерна цифрова филтрация на шумовете в пълния тв сигнал Кодиращо устройство в цифрови съобщителни…

За космоса и списание Космос

Интервю с д-р Светослав Славчев Дългогодишният зам. главен редактор на сп. Космос д-р Светослав Славчев е роден през 1926 г. Завършва медицина в София. Автор на научно-фантастични произведения, редактор, сценарист. През 1947 г. издава първата си книга „Кръвта на цивилизацията“, посветена на борбите около „черното злато“ – петрола. От 1960 г. е на работа в…

Електропромишленост и приборостроене – 11-1987

СЪДЪРЖАНИЕ Надеждност на статорната изолация на асинхронни двигатели за високо напрежение Разпределение на функциите в двупроцесорна система с микропроцесор СМ 601 Програмно управление и регулиране на скоростта на постояннотоков двигател Работа на контактори, захранвани чрез трансформатори Изчисляване на вибрациите от дебаланс за произволна точка от електрическата машина Стабилност на тричестотни  параметрични системи, използувани като двуполюсници…

Електропромишленост и приборостроене – 10-1981

СЪДЪРЖАНИЕ Прогнозиране на технологичния процес на унифицирани мощни усилватели 100 вата чрез изследване на тяхната производствена надеждност Система за автоматизация на инженерния труд ИЗОТ 0501, част ІІ Някои особености в работата на постояннотокови контактори в схеми с автономно захранване Линейни преобразуватели на изменението на индуктивност в напрежение Влияние на производствените отклонения в размерите на статорните пакети…

Електропромишленост и приборостроене – 3-1980

СЪДЪРЖАНИЕ Технико-технологично осигуряване на комплексните производствени бригади на на стопанска сметка Тенденции в усъвършенствуване в организацията на производството Микропроцесорна система за автоматична обработка на данни от хроматографски анализи ИЗОХРОМ-1 Нови български регулатори – принцип на изграждане и характеристики Перспективи в развитието на електрическите машини, работещи в тежки експлоатационни условия Изследване на пневматичен струен диференциатор Алгоритъм…

Електропромишленост и приборостроене – 2-1987

СЪДЪРЖАНИЕ Модел на инженерингово решение за внедряване на гъвкава манипулационна система АДП 200-1000 Методика и апаратура за измерване на щумовите токове на лавинни фотодиоди Обобщена електрическа еквивалентна схема на високочестотните тиристорни инвертори Фотоприемна система за лазерен локатор за измерване на аерозолни замърсявания на атмосферата Инженерни аспекти на оразмеряването на мостови разговорни схеми при електронните телефонни апарати…

Самоделна ТЕЦ

Как да си направим самоделна ТЕЦ? Отговорът е в тази крайно интересна стара брошурка: Изтеглете отдолу: Самоделна ТЕЦ