Страница 1 от 1

Датата 25 октомври в световната инженерна история

МнениеПубликувано на: Нед Май 05, 2013 6:08 pm
от Антон Оруш
LZ5PL МнениеПубликувано на: 25 Окт 2012, 18:29

На този ден през 1906 г. американският изобретател Лий де Форест патентова първата радиолампа т. нар. аудион - двуелектроден усилвателен електронен вентил, който е едно от най-важните изобретения, даващи началото на радио разпръскването. Две години по-късно де Форест получава патент и за аналогичен прибор с три диода, който е много по-чувствителен към радиовълните. Приборът става известен като "Вентил на де Форест", а след 1919 г. - като "триод".

Иновацията на американския изобретател се състои във вмъкването на трети електрод - решетката между катода (нажежаема жичка) и анода (плочата) на вече изобретения диод. За времето си аудионът е най-бързият електронен комутационен елемент и се използва до зората на цифровата електроника и компютрите.

(Източник: http://industryinfo.bg/statiadetails.aspx?id=3367)

Ricarq МнениеПубликувано на: 25 Окт 2012, 19:39

Е и аз да понауча нещо. Радвам се , че все още някой се сеща да пуска статеи с познавателна цел