ИЗОТ 1042С – българският електронен шах

ИЗОТ 1042С – българският електронен шах – в Сандъците – Sandacite! Днес има множество онлайн варианти да играем познатата от векове игра шахмат, а и някои сериозни програми с тези умения. Преди 30 и повече години обаче, когато в България не е имало Интернет, създателите на електронни забавления са помислили за любителите на шаха и…

1977-Български-ксерокс-ОТ-2003

[1977] Български ксерокс

[1977] Български ксерокс Такаа… айде сега новото 20! Разбира се, под ,,ксерокс“ имаме предвид копирна машина. Написали сме го така, тъй като към момента на написването на тази статийка вече имаме друга с думите ,,българска копирна машина“ в заглавието и не би стояло добре (имаме предвид ТАЗИ). Днешният ни герой е с 11 г. по-нов…

1945-1985-българската-техника-в-дати-и-събития

1945-1985 – българската техника в дати и събития

1945-1985 – българската техника в дати и събития След много проучвания Ви представяме този конспект, в който можете да видите създаване на най-важните предприятия в българската електроника и електротехника, подредени по години на създаване. За повечето от тях имаме статии в сайта, като в такъв случай името на предприятието е и линк към нея – само…

Електрониката-в-България-вчера-днес-и-утре

Електрониката в България – вчера, днес и утре

Електрониката в България – вчера, днес и утре През 1990 г. списание Електротехника и електроника (бившето Електропромишленост и приборостроене) започва рубриката ,,Мнения“. Задачата й е ,,специалистите да могат да излагат свободно своите лични оценки и анализи на постиженията и на причините за допуснатите през изминалите години грешки“. Публикуват се предложения за бъдещи дейности в областта на…

Български-модем-от-1973-година

Български модем от 1973 година

Български модем от 1973 година Модемите като устройства се зараждат през 1960-те години. Първоначално са били част от големите електронноизчислителни машини – свързвали ги с компютърните терминали. Предназначението на показания нискоскоростен български модем 200 бита/s е да превърне дискретните двоични сигнали в честотно модулирани колебания, които да бъдат изпратени по теле­фонната мрежа, съответно да пре­върне получените чрез теле­фонната мрежа честотно…

МИНИПРИНТ-български-принтери-от-1973-г

МИНИПРИНТ – български принтери от 1973 г.

МИНИПРИНТ – български принтери от 1973 г. През 1973 г. в рамките на ДСО ИЗОТ (вероятно завод Оргтехника Силистра) са разработени следните изделия: МИНИПРИНТ 77 Печатащото устройство МИНИПРИНТ 77 е предназначено за елек­тронни регистриращи каси, за ценоизчисляващи везни и други ав­томатични регистриращи устрой­ства, които изискват отпечатване на два шлейфа. Предлага се в два варианта —…

Битов аеройонизатор Bitov aeroyonizator

Българските аеройонизатори

Българските аеройонизатори Първият български аеройонизатор е конструиран през 1983 г. от колектив на Научно-про­изводствената лаборатория по аеройонизациомни технически средства и технологии към ДКНТП с ръководител инж. Христо Димов и се произвежда от Завода за електропреобразувателни елементи (ЗЕПЕ) в София. Харак­терна за българските битови аеройонизатори е не само изящната форма и мал­ките размери. Те са конструирани на осно­вата на последните…

В Мехатроника Габрово през 1971

В Мехатроника Габрово през 1971

В Мехатроника Габрово през 1971 Широкоизвестното габровско предприятие Мехатроника през 1971 г. се наричаше Промишлена електроника. Представяме Ви статия, писана точно преди 45 г., в която са отразени техни постижения. ,,Младите слециалисти от развойното предприятие Промишлена електроника вече са усвоили производството на редица комплектни уредби за извършване на сложни технологически процеси в областта на диелектричното…

[1966] Български журналистически диктофон Репортер

[1966] Български журналистически диктофон Репортер

[1966] Български журналистически диктофон Репортер През последните 10—15 години транзисторите и миниатюрните радиоелектронни елементи направиха възможно създаването на редица малогабаритни носими сред­ства за съобщения и звукозапис. Измежду звукозаписващите средства все по-голямо приложение намира диктофонът, който в сравнение с широко разпространения маг­нетофон има някои предимства: удобна манипулация, възможност за командуване от разстояние и др. Преди всичко…

Държавен технологичен комбинат за монетарна апаратура

Държавен технологичен комбинат за монетарна апаратура

Държавен технологичен комбинат за монетарна апаратура Държавен технологичен комбинат за монетарна апаратура (ДТКМА) е било държавно научно-производствено обединение, съществувало от 1976 до 1992 г. и разположено в гр. Айтос и произвеждало монетарна апаратура. 1976-1979 – Завод монетарна апаратура 1979-1990 – Държавен технологичен комбинат за монетарна апаратура 1990-1992 – Държавна фирма ,,Монетарна апаратура“ 1993 – […]…