Николай Тошкович изобретател Nikolay Toshkovich izobretatel

Николай Тошкович – първият български изобретател

Николай Тошкович – първият български изобретател Николай Стефанов Тошкович се смята за първият български автор на патенти и първият български изобретател. Сведенията за него  са твърде оскъдни, като не разполагаме дори със снимка на лицето му! Роден е най-вероятно в Одеса през 1830 или 1831 г. в семейството на известния калоферски търговец Стефан Тошкович от…

Димитър-Сеизов-непознатият-български-изобретател

Димитър Сеизов – непознатият български изобретател

Димитър Сеизов – непознатият български изобретател Димитър Сеизов е един от несправедливо забравените български изобретатели. В Интернет за него не може да се открие нито ред, в библиотеките също е много трудно. А до 1961 г. той е създал няколко изобретения и редица рационализации с икономически ефект над 3 милиона тогавашни лева! Още като ученик той…

[1965] Първият български GSM!

[1965] Първият български GSM!

[1965] Първият български GSM! Днес в Сандъците БГ имаме нещо, което наистина много желаем да споделим с Вас. 🙂 Историята на техниката е удивителна област! Едно надзъртане в старите архиви може да отнесе с десетилетия назад представата ни за познати предмети и събития. А най-интересно е, когато виждаме, че дадено изобретение е изчезнало, но все пак…

[1962] Здрави ли са сглобяемите елементи в панелните блокове

АТЛАС – българската машина за панелки!

АТЛАС – българската машина за панелки! Едропанелното строителство отдавна навлезе в нашето ежедневие. Сега дори и неспециалистите познават отчасти процеса за приготовляване на готовите строителни елементи — панелите. Най-напред в кофражните форми, където ще се отливат бетонните блокове, се поставя армировката. Тя представлява пластове от желязна мрежа, разделени на определено разстояние помежду си чрез метални…

Българска научна апаратура - универсален Мьосбауеров спектрометър

Българска научна апаратура – универсален Мьосбауеров спектрометър

Българска научна апаратура – универсален Мьосбауеров спектрометър Статията от 1964 г. разказва за създаването на първия в света специализиран Мьосбауеров брояч, конструиран от колектив на Физическия факултет на СУ.

Електропромишленост и приборостроене – 2-1980

СЪДЪРЖАНИЕ Метрологично осигуряване на производството в системата на МЕЕ Получаване и свръхпроводящи свойства на дифузни карбиди и нитриди на ниобия Нискочестотни пиезоелектрични тенолентови трансформаторни филтри Анализ на излъченото поле от края на коаксиален кабел Устройство за поддържане на температурния режим и за ограничаване на работния ток при термични процеси за повърхностно обогатяване на метала Влияние…

[Тема – ДСО ИЗОТ] Eлектропромишленост и приборостроене 11`83

СЪДЪРЖАНИЕ Прилагане на статистическите методи за контрол на качеството в електротехническата и редиоелектронната промишленост Метод и устройство за разпознаване на говорни сигнали Една възможност за автоматична компенсация на дрейфа на характеристиките на датчиците Пневматични миниатюрни двойнодействуващи цилиндри Приложение на дискретното преобразуване по Фурие за елективно измерване на напрежение с предварително известна честота Метод за цифрово…

[Тема на броя – ДСО Респром] Електропромишленост и приборостроене 12`84

СЪДЪРЖАНИЕ: 35 години социалистическа радиоелектронна и съобщителна промишленост Перспективи в развитието на съобщителната промишленост в НРБ Съвременна организация на планиране и осигуряване на материално-техническо снабдяване в ДСО Респром Увеличаване на дела на износа на ДСО Респром Институтът по радиоелектроника – основно развойно звено в областта на радиоелектрониката и преносната съобщителна техника у нас Състояние и…