Мощни генераторни лампи и тяхното възстановяване

Мощни генераторни лампи и тяхното възстановяване

Мощни генераторни лампи и тяхното възстановяване Изгражданите през десетилетията мощни радиопредаватели в България са, разбира се, изключително от лампов тип. Те и промишлените лампови генератори работят с генера­торни лампи от голяма мощност — от 10 до 100 киловата. Радиотранслацион­ните възли в по-големите градове ра­ботят с генераторни лампи от сред­на мощност — от около 500 вата…

Справочник по електронни лампи - едно от най-забележителните творения на проф. Боянов

[1966] Йордан Боянов – Справочник по електронни лампи

[1966] Йордан Боянов – Справочник по електронни лампи София, ДИ Техника, 1966 г. Изтеглете оттук ==> http://sandacite.bg/tehnicheska_literatura/%5b1966%5d%20Yordan%20Boyanov%20-%20spravochmik%20po%20elektronni%20lampi.djvu СЪДЪРЖАНИЕ I. Системи за означаване на електронните лампи 1. Съветски лампи 2. Европейски лампи 3. Специални европейски лампи 4. Чехословашки лампи 5. Американски лампи 6. Военни лампи II. Пояснения към таблиците с ламповн данни и схемите на цоклите III….