Български таксиметров апарат Елтакс 10 от 80-те

Таксиметров апарат Елтакс 10 в Sandacite.BG Таксиметровите апарати от серията Елтакс са широко познати у нас и може би и сега се използват в различни жълти коли. Вероятно първият такъв е произведен в софийския завод Електроника в средата на 80-те и е използван в някогашните соцтаксита. Днес ще ви запознаем с него и неговите възможности….

ИЗОТ 9115Е и за какво ни е нужен той

ИЗОТ 9115Е и за какво ни е нужен той

ИЗОТ 9115Е и за какво ни е нужен той Устройството ИЗОТ 9115Е служи за обхва­щане на графични данни.за преобразуването им в цифрово кодиран вид и за записването им на под­ходящ носител, удобен за въвеждане в ЦЕИМ. Работи в система, която се състои от измер­вателна маса с импулсни фотодатчици. Устрой­ството ИЗОТ 9115Е е устройство или система за подготовка…

Универсален измервателен мост ИУ1

Универсален измервателен мост ИУ1

Универсален измервателен мост ИУ1 Уредът е предназначен за измерване на съпротивления, индуктивности и капацитети в много широки граници. Благодарение на своята универсалност и удобство при работа, измервателният мост ИУ1 намира широко приложение в производствени предприятия, ремонтни работилници, лаборатории, научно-изследователски институти, ВУЗ-ове, а и в практиката на електротехници, радиотехници и радиолюбители. Технически характеристики на измервателния мост…

Вобулоскоп ГС1 Vobuloskop GS1

Български вобулоскоп ГС1

Български вобулоскоп ГС1 ПРИЛОЖЕНИЕ Вобулоскопът ГС1 служи за визуално снемане на честотните характеристики на широколентови селективни устройства. Предназначен е за задоволяване нуждите на сервизните телевизионни бази и промкомбинати, извършващи ремонти на телевизори. Уредът може да бъде изполуван в лаборатории, където се разработват или изпитват широколентови усилватели, в учебни заведения и институти, в радиорелейните и теле­визионни станции,…

Импулсен генератор ГИ1

Импулсен генератор ГИ1

Импулсен генератор ГИ1 Уредът е предназначен за използуване като източник на импулси за измерване на преходни характеристики, изпитания и настройки на импулсни схеми, широколентови усилватели, анализатори и др. Производител – завод Електроника София. Технически данни на импулсния генератор ГИ1:

Толеранс-индикатор ЕТ1 Tolerans-indikator ET1

Български толеранс-индикатор ЕТ1

Български толеранс-индикатор ЕТ1 Толеранс-индикаторът е сервизен и производствен уред, предназначен за директно отчитане процентното отклонение на съпротивления, капацитети и индуктивности в сравнения с тяхната номинална стойност чрез помощта на подходящ еталон. Също преносим. Наричан още ТИ1. Заповядайте да видите и техническите му характеристики: Производство на завод Електроника София. Така изглежда отблизо:

Телевизионен сигналгенератор ГТ1

Телевизионен сигналгенератор ГТ1

Телевизионен сигналгенератор ГТ1 Генераторът на телевизионни сигнали е сервизен уред. Предназначен е за проверка, и ремонт на телевизори. С негова помощ проблемите в настройката и регулирането на телевизора могат да бъдат разрешени по всяко време независимо от съдържанието на телевизионната програма. Този уред и преносим и неговите малки размери и тегло правят удобни проверката и…

ЗН2 – транзисторизиран стабилизиран токоизправител

ЗН2 – транзисторизиран стабилизиран токоизправител Токоизправителят тип ЗН2 е предназначен за захранване със стабилно напре­жение различни уреди на транзистори при настройка и ремонт. Той намира голямо приложение в различни лаборатории и научноизследователски институти при конст­руиране и изпитване на транзистори и други схеми за ниско напрежение. Панелното му оформление позволява да бъде използван като съставен еле­мент…

Стабилизиран токоизправител ЗН1

БГ стабилизиран токоизправител ЗН1 + всичко за него

Научете повече за  българския стабилизиран токоизправител ЗН1 в Sandacite.BG! Здравейте! Днешната ни публикация е кратичка, но за сметка на това полезно-справочна и най-важното – отдава почит на група важни устройства, които незаслужено сме оставяли назад през годините – сервизната и измервателна радиоапаратура! :) Транзисторизираният стабилизирани токоизправител ЗН1 е използван в многото едновремешни лаборатории  и сервизни…

Как се проверяваха печатни платки

Как се проверяваха печатни платки

Как се проверяваха печатни платки ИЗОТ 1010С е автоматизирана изпитвателна система (АИС) за динамично тактово-скоростио функционално тестиране на печатни платки. ИЗОТ 1010С открива сложните времезависими неизправности, които остават неидентифицирани, докато не се изпълни системен тест. Честотата на следване на тестовите набори е програмируема от 1 kHz до 2 MHz. Това осигурява емулиране на действителните условия…