Комбинат за радиотехническа апаратура Велико Търново

Комбинат за радиотехническа апаратура Велико Търново Тази статия ще Ви отведе в производствените халета на прочутия Комбинат за радиотехническа апаратура Велико Търново, и то не кога да е, а в една от най-плодотворните му години – 1986 г. – когато всяка година от конвейерите са слизали стотици хиляди устройства. Това предприятие има огромна роля за…

телевизионна-игра-турнир

Български телевизионни игри от 80-те

Български телевизионни игри от 80-те Статията препечатваме от списание Нови стоки и реклама През последните няколко години го­лямо разпространение получиха електрон­ните устройства, позволяващи да се ими­тират на екрана на домашния телевизор различни ситуации, съответствуващи на спортни, военни, детски и други игри. Тези електронни устройства са наречени телевизионни игри. С тяхна помощ пър­воначално двама, а сега…

велико-търново-882

Телевизор Велико Търново 882 + схема и ръководство

Телевизор Велико Търново 882 + схема и ръководство Неособено разпространен. Представлява класическия Велико Търново`85 с добавен ИЧ модул за дистанционно управление. Производство от 1986 г. в КРТА Велико Търново. Класифициран като ТЦ 5103: Ръководство за употреба на Велико Търново 882 –  Veliko-Tarnovo-882 Схема на телевизора Велико Търново 882 – А тук е и Фейсбук страницата на…

[1986] Статия за Завода за телевизори Велико Търново

,,Особено важно значение се отдава на мерките за повишаване надеждността на продукцията – прекрачената граница на 3000-те часа вече не ни задоволява, усилията са отправени към петте хиляди“ Статията е поместена в бр. 4-1986 на списание ,,Наука и техника за младежта“. Кликнете върху всяка от снимките, за да я видите в голям размерq, и още…

Електропромишленост и приборостроене – 8`88

СЪДЪРЖАНИЕ Развитие на системата за икономическо регулиране на дейността на организациите за изследвания и технологии Интелигентен контролер за управление на ЗУГМД към системен интерфейс МПИ Автоматично устройство за измерване на малки линейни премествания Симетрични и несиметрични тиристори Измервателна система на теглоизмервателно устройство със стрикциомагнитни преобразуватели Измервател на налягането на газове и прибори Анализ на SC-вериги…