ИЗОТ-1002С-властелинът-на-текстообработката

ИЗОТ 1002С – властелинът на текстообработката

ИЗОТ 1002С – властелинът на текстообработката ИЗОТ 1002C е българска електронна текстообработваща машина, изградена на базата на МОС—ин­тегрални схеми от микропроцесорната фамилия 600 и се състои от: управляващо устройство на базата на микропро­цесор с 48 килобайта оперативна памет две запаметяващи устройства на 8-инчов гъвкав магнитен диск ЕС 5074 архивиране на текстове клавиатури — буквено-цифрова (кирилица и ла­тиница]…

МИНИПРИНТ-български-принтери-от-1973-г

МИНИПРИНТ – български принтери от 1973 г.

МИНИПРИНТ – български принтери от 1973 г. През 1973 г. в рамките на ДСО ИЗОТ (вероятно завод Оргтехника Силистра) са разработени следните изделия: МИНИПРИНТ 77 Печатащото устройство МИНИПРИНТ 77 е предназначено за елек­тронни регистриращи каси, за ценоизчисляващи везни и други ав­томатични регистриращи устрой­ства, които изискват отпечатване на два шлейфа. Предлага се в два варианта —…

ИЗОТ-1003С-система-за-складово-стопанство

ИЗОТ 1003С – система за складово стопанство

ИЗОТ 1003С – система за складово стопанство Система за складово стопанство от първата половина на 1980-те години — механизира и авто­матизира обработката на информация в складове и търгов­ски бази за следене на стоковите наличности и за изучава­не на потребителското търсене. Системата работи в следните режими: въвеждане и редактиране на програма, транслиране на програма, изпълнение на…

Калкулатор Елка 80

Калкулатор Елка 80

Калкулатор Елка 80 Този български калкулатор е от 1979 г. и е производство на комбината Оргтехника Силистра. Може би обаче е по-правилно да го наричаме касов апарат, защото е описан като такъв. При все това обаче и той калкулира – пресмята. Ето и повече за изделието: Износител: ВТО Изотимпекс.

телевизионна-игра-турнир

Български телевизионни игри от 80-те

Български телевизионни игри от 80-те Статията препечатваме от списание Нови стоки и реклама През последните няколко години го­лямо разпространение получиха електрон­ните устройства, позволяващи да се ими­тират на екрана на домашния телевизор различни ситуации, съответствуващи на спортни, военни, детски и други игри. Тези електронни устройства са наречени телевизионни игри. С тяхна помощ пър­воначално двама, а сега…