Колекциониране на стари телевизори

Колекциониране на стари телевизори

Колекциониране на стари телевизори Колекционирането на стари модели телевизори е много интересна дейност, когато човек й се посвети с усърдие. Както всяка колекция, така и колекцията от стари модели телевизори цели събирането на едно място на много екземпляри различни ценни (за предпочитане по-стари) телевизори – обект на колекциониране. Колекционерът трябва да си осигури пространство, преди…

Старо радио Романс`69 + схема

Старо радио Романс`69 + схема

Старо радио Романс`69 + схема Романс`69 е ІV клас суперхетеродинен радиоприемник, произвеждан от ЗМР Велико Търново от 1969 г. нагоре по случай юбилея от Деветосептемврийската революция. Тези от 1969 г.  изглеждат като горния на снимката, а екземплярите след 1969 г. – като долния – без надпис юбилейно: Има три вълнови обхвата: КВ1, КВ2 и СВ. Лампов състав: ECH81,…