Система-за-телеобработка-ЕСТЕЛ-от-ЗЗУ-Велико-Търново

Система за телеобработка ЕСТЕЛ от ЗЗУ Велико Търново

Система за телеобработка ЕСТЕЛ от ЗЗУ Велико Търново За да разберем какво означава ЕСТЕЛ и защо това е толкова важен комплекс от устройства, трябва да си отговорим на въпроса какво означава позабравеният термин телеобработка. Според политехническия речник това е съвкупност от методи (хардуерни и софтуерни), осигуряващи на потребителите отдалечен достъп към ресурсите за обработка на…

Система за автоматизирано проектиране ЕС 8531М2

Система за автоматизирано проектиране ЕС 8531М2

Система за автоматизирано проектиране ЕС 8531М2 Системата за автоматизирано проектиране на основата на ЕС 8531М2 представлява комплекс от взаимно свързани и функционално съвместими технически и програмни средства за обмен на информация в цветови, графичен и буквено-цифров вид. Системата е изградена на основата на интелигентен терминал ЕС 8531 M2 под управление на програмни системи, адаптации на AUTOCAD…