[1970] Младежките стажове в Елпром Варна

[1970] Младежките стажове в Елпром Варна

[1970] Младежките стажове в Елпром Варна Младежите в завод Елпром Варна се подготвят енергично за уча­стието си в прегледа, в трите му етапа — заводски, окръжен и национален. На­стоящето е оптимистично — функцио­нират пионерският завод за професио­нално обучение „Електрик“ и клубът за техническо творчество и майсторство. „Идеята за създаване на пионерския завод не е нова“ — признава…