[1969] Тайнственият български телевизор Витоша

Съществува разработка на СЗ Кл. Ворошилов София, наречена Витоша. Такъв телевизор наживо не сме виждали, но в три печатни издания сме забелязвали публикации за него. Има много съмнения дали е произвеждан в широка серия или е останал някаква странична разработка, пусната в твърде малко бройки. Затова направихме възможносто засега и  Ви предоставяме две снимки на…