МСД-1300 - благодат за всяка секретарка

МСД-1300 – благодат за всяка секретарка

МСД-1300 – благодат за всяка секретарка С МСД-1300 се печели време. Машината за стенографиране и дешифриране МСД-1300 е предназначена за въвеждане на текстова информация с го­ляма скорост при протоколиране на съвещания, листовки и преписване на текстове. Машинната система е адаптирана на 11 езика. МСД-1300 има отделни клавиатури за лявата и дясната ръка, конто са разположени…

Първият БГ шрайбпроектор Лектор 01 + техн. описание

И така, дами и господа, на вашето внимание – неизменният атрибут за всяко училище или лекционна зала до 1990 г. – първият български шрайбпроектор Лектор 01!    Производство на МК Оптикоелектрон Панагюрище от 1978 г. Повече за него ще разбере от техническото му описание – лектор-техническо-описание-ръководство Коментари можете да отправят тук – http://www.sandacite.bg/forum/viewtopic.php?f=44&t=3017